DTU Byg renoverer bygning 117

Følgende arbejder er pt. i gang:

  • Bygningsmæssige ændringer og istandsættelsesarbejder, bl.a. fjernes et par vægge i stuen og på 1. salen for at få fire lige store rum.

Udvendigt:

  • Udskiftning af tag og rytterlys
  • Etablering af mørklægningsgardiner på østfacaden

Indvendigt:

  • Udskiftning af sanitet i toiletkerner
  • Etablering af nyt AV-udstyr i undervisningslokalet
  • Nyt linoleumsgulv samt maling af lofter og og vægge
  • Indsætning af nyt inventar såsom skabe/skuffer samt opdatering af eksisterende inventar

De indvendige arbejder forventes færdige ultimo august.

De udvendige arbejder forventes færdige medio september.

IMG_1881IMG_1880